Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu informuje, że w 2024 roku realizowany jest „Program wyrównywania różnic między regionami III” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zgodnie z przyjętymi kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi w 2024 roku realizowane będą następujące obszary programu:

Obszar B – ​likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.
Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych. 
Obszar D – likwidacja barier transportowych.  
Obszar F – ​tworzenie warsztatów terapii zajęciowej (wymóg: na terenie powiatu brak jest warsztatu terapii zajęciowej) oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej.
Obszar G – ​skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. 

Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu należy składać w terminie od dnia 01 grudnia 2023 roku do dnia 31 stycznia 2024 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu ul. Wyszyńskiego 23, 49-300 Brzeg.

Szczegółowe informacje o „Programie wyrównywania różnic między regionami III” (w tym: program, procedury realizacji wraz z drukami wniosków oraz kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2024 roku) dostępne są na stronie internetowej  ​ w komunikacie z dnia 16.11.2023 r. (w zakładce: Aktualności),  a także w zakładce: O Funduszu/ Programy i zadania PFRON/ Programy realizowane obecnie/Program wyrównywania różnic między regionami III.