Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu

GRUPA WSPARCIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu zaprasza rodziny zastępcze do udziału w cyklicznych spotkaniach grup wsparcia organizowanych w siedzibie PCPR dla rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka.Poprzez spotkania uczestnicy otrzymują możliwość: 

ZAPRASZAMY