Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu informuje, że w 2023 r. roku kontynuowana będzie realizacja „Programu wyrównywania różnic między regionami III” Zgodnie z przyjętymi kierunkami działań w 2023 roku realizowane będą następujące obszary: 

Obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. 
Obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. 
Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych. 
Obszar D – likwidacja barier transportowych. 
Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych. 
Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej. 
Obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. 

Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu należy składać w terminie do dnia 31.01.2023 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu ul. Wyszyńskiego 23, 49-300 Brzeg.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie PFRON-u

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu informuje, że w 2022 roku realizowany jest „Program wyrównywania różnic między regionami III” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zgodnie z przyjętymi kierunkami działań w 2022 roku realizowane będą następujące obszary:
Obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.
Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych.
Obszar D – likwidacja barier transportowych.
Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej.
Obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu należy składać w terminie do dnia 04.02.2022 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu.
Szczegółowe informacje o „Programie wyrównywania różnic między regionami III” (w tym: program, procedury realizacji, wniosek oraz kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2022 roku) dostępne są na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl) w komunikacie z dnia 30.11.2021 r. (w zakładce: Aktualności),  a także w zakładce: O Funduszu/ Programy i zadania PFRON/ Programy realizowane obecnie/Program wyrównywania różnic między regionami III.