ZARZĄDZENIE NR 5/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 1.03.2021 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 marca 2021

W sprawie ustalenia zasad dofinansowania niektórych obszarów zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2021.

Na podstawie § 8 pkt. 8 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zarządzam co następuje:

  §1

  1. Ustala się podział środków na dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych w następujący sposób:
  2. wnioski dofinansowywane będą według kolejności wpływu
  3. w pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci złożone do dnia 26 lutego br.
  4. zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Brzeskiego Nr XXI/184/21 z dnia 25 lutego 2021 r. dofinansowanie udzielone będzie dla 18 uczestników projektu partnerskiego.

  §2

  1. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania do zakupu łóżka rehabilitacyjnego w wysokości 1500 zł.
  2. ustala się, że w zakresie dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się dofinansowanie do zakupu komputera wynosi 95 % kosztów zakupu, jednak nie więcej niż 2000 zł.

      3.Ustala się maksymalne kwoty dofinansowań do:

        - likwidacji barier architektonicznych dotyczących łazienek – maksymalnie 95% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 8000 zł

       - budowy podjazdu do kwoty 12.000 zł

      -  zakupu i montażu urządzenia dźwigowego do kwoty 15.000 zł

      - zakupu schodołaza /krzesełka schodowego do kwoty 12.000 zł

      - zakupu podnośnika łazienkowego lub transportowego do kwoty 5.000 zł.

      - zakupu i montażu wanny z otwieranymi drzwiczkami do kwoty 4.000 zł.

  §3 

       1. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania do zakupu aparatu słuchowego dla osoby dorosłej w wysokości 1500 zł

  1. Ustala się, że wnioski złożone w 2021 r. a dotyczące faktur i rachunków za 2020 r. będą podlegały dofinansowaniu na zasadach obowiązujących w roku 2021.

§4

       Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PCPR
Data utworzenia:2021-03-02
Data publikacji:2021-03-02
Osoba sporządzająca dokument:Aleksander Podgórny
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:266