ZARZĄDZENIE NR 5/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 24.04.2020 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 maja 2020

ZARZĄDZENIE NR 5/2020
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
z dnia 24.04.2020 r.

 w sprawie ustalenia zasad dofinansowania niektórych obszarów zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Na podstawie § 8 pkt. 8 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zarządzam co następuje:

§1

  1. Ustala się podział środków na dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych w następujący sposób:
  2. a) obniża się wysokość dofinansowania do uczestnictwa osób

niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych o 20% wysokości dofinansowania.

 §2

  1. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania do zakupu łóżka rehabilitacyjnego w wysokości 1000 zł.

       2.Ustala się, że wnioski o dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz do zakupu komputerów rozpatrywane będą w sytuacji otrzymania dodatkowych środków PFRON na realizację zadań lub przeniesienia środków z oszczędności wynikających z realizowanych zadań powiatu lub oszczędności wynikających z bieżącej realizacji zadań.

       3.Ustala się maksymalne kwoty dofinansowań do:

         - likwidacji barier architektonicznych dotyczących łazienek w

         - wysokości 5000 zł

         - budowy podjazdu do kwoty 12.000 zł

        -  zakupu i montażu urządzenia dźwigowego do kwoty 15.000 zł

        - zakupu schodołaza/krzesełka schodowego do kwoty 12.000 zł

        - zakupu podnośnika łazienkowego lub transportowego do kwoty 5.000 zł  

       - zakupu i montażu wanny z otwieranymi drzwiczkami do kwoty 4.000 zł 

 §3

       1.Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania do zakupu aparatu słuchowego dla osoby dorosłej w wysokości 700 zł

  1. Ustala się, że wnioski złożone w 2020 r. a dotyczące faktur i rachunków za 2019 r. będą podlegały dofinansowaniu na zasadach obowiązujących w roku   2019.    

 §4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PCPR
Data utworzenia:2020-05-06
Data publikacji:2020-05-06
Osoba sporządzająca dokument:Aleksander Podgórny
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1014