Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zapytanie o cenę w ramach rozeznania rynku - Usługa Doradztwa Zawodowego

Zapytanie o cenę w ramach rozeznania rynku z dnia 09.05.2019 :

Usługa Doradztwa Zawodowego

do projektu „SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ” RPOP.08.01.00-16-0025/17

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.1 – Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020)

9 maja 2019
Czytaj więcej o: Zapytanie o cenę w ramach rozeznania rynku - Usługa Doradztwa Zawodowego

Zawiadomienie o wyborze oferty - Program Edukacyjno-Korekcyjny

Brzeg, dn. 08.05.2019

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie „Programu Korekcyjno - Edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie”

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 25.04.2019 Zamawiający otrzymał 2 oferty. Wybrana została oferta wykonawcy:

 Centrum Rozwoju i Wsparcia Sebastian Pluta – Brzeg

 

 Aleksander Podgórny

Dyrektor PCPR w Brzegu

8 maja 2019
Czytaj więcej o: Zawiadomienie o wyborze oferty - Program Edukacyjno-Korekcyjny

POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 23.04-1-1

Szanowni Państwo!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu przedkłada do konsultacji społecznych wstępny projekt Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2019 – 2029.

Jest materiał roboczy, do którego można wnieść swoje uwagi i propozycje, na które czekamy do dnia 8 maja 2019 r.

Na Państwa uwagi i propozycje zgłoszone pisemnie czekamy do dnia 8.05.2019 r.

Uwagi i propozycje można przesyłać na adres: 49-300 Brzeg, ul. Wyszyńskiego 23, faks – 77- 416 95 05 lub mailowo na adres: sekretariat@pcprbrzeg.pl

Osoba do kontaktu: Aleksander Podgórny – tel.: 77-416 95 05

Aleksander Podgórny

 

POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 23.04-1-1

Dyrektor

PCPR Brzeg

 

 

26 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 23.04-1-1

Zapytanie ofertowe na prowadzenie przeprowadzenie „Programu Korekcyjno - Edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie".

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie „Programu Korekcyjno - Edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie” Wraz z zapytaniem do składania ofert przedstawia specyfikację warunków zamówienia oraz formularz oferty.

25 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na prowadzenie przeprowadzenie „Programu Korekcyjno - Edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie".