Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

PROGRAM PFRON ,, AKTYWNY SAMORZĄD” DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje kolejną edycję Programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą ,, Aktywny Samorząd”. Program ten adresowany jest wyłącznie dla osób posiadających ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Realizacja Programu odbywa się w dwóch modułach:

- moduł I obejmuje likwidację barier utrudniających aktywizacje społeczną i

  zawodową osób niepełnosprawnych

- moduł II obejmuje pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie

  wyższym przez osoby niepełnosprawne.

 

17 lipca 2019
Czytaj więcej o: PROGRAM PFRON ,, AKTYWNY SAMORZĄD” DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie

17 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie

Program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w Powiecie Brzeskim realizowany będzie przez naszą jednostkę Program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

Program o zasięgu powiatowym obejmie 15 osób. Planowany termin uruchomienia Programu – połowa czerwca br.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są o kontakt bezpośredni  z realizatorem Projektu - Panem Sebastianem Plutą – tel: 734 474 280 lub z kierownikami Ośrodków Pomocy Społecznej właściwych ze względu na miejsce zamieszkania.   

 

                                                                            Aleksander Podgórny

                                                                            Dyrektor

22 maja 2019
Czytaj więcej o: Program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

Konsultacji dla instytucji pomocy społecznej i zajmujących się problemem przemocy w rodzinie

Przedstawiamy do konsultacji dla instytucji pomocy społecznej i zajmujących się problemem przemocy w rodzinie oraz psychologów pracujących w obszarze przemocy z terenu powiatu brzeskiego.

Program Korekcyjno Edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
Prosimy o uwagi do programu do dnia 31.01.2015 r. w formie elektronicznej lub papierowej na adres:
- wersja papierowa - PCPR Brzeg, 49-300 Brzeg, ul. Wyszyńskiego 23
-mail: pcprbrzeg@wp.pl


Program:
1. PROGRAM KOREKCYJNO – EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE REALIZOWANY PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BRZEGU
2. POWIATOWY PROGRAM PROFILAKTYCZNO - EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻONYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE W POWIECIE BRZESKIM na lata 2015 -2018

22 maja 2019
Czytaj więcej o: Konsultacji dla instytucji pomocy społecznej i zajmujących się problemem przemocy w rodzinie