Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie

17 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie

Program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w Powiecie Brzeskim realizowany będzie przez naszą jednostkę Program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

Program o zasięgu powiatowym obejmie 15 osób. Planowany termin uruchomienia Programu – połowa czerwca br.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są o kontakt bezpośredni  z realizatorem Projektu - Panem Sebastianem Plutą – tel: 734 474 280 lub z kierownikami Ośrodków Pomocy Społecznej właściwych ze względu na miejsce zamieszkania.   

 

                                                                            Aleksander Podgórny

                                                                            Dyrektor

22 maja 2019
Czytaj więcej o: Program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

Konsultacji dla instytucji pomocy społecznej i zajmujących się problemem przemocy w rodzinie

Przedstawiamy do konsultacji dla instytucji pomocy społecznej i zajmujących się problemem przemocy w rodzinie oraz psychologów pracujących w obszarze przemocy z terenu powiatu brzeskiego.

Program Korekcyjno Edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
Prosimy o uwagi do programu do dnia 31.01.2015 r. w formie elektronicznej lub papierowej na adres:
- wersja papierowa - PCPR Brzeg, 49-300 Brzeg, ul. Wyszyńskiego 23
-mail: pcprbrzeg@wp.pl


Program:
1. PROGRAM KOREKCYJNO – EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE REALIZOWANY PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BRZEGU
2. POWIATOWY PROGRAM PROFILAKTYCZNO - EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻONYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE W POWIECIE BRZESKIM na lata 2015 -2018

22 maja 2019
Czytaj więcej o: Konsultacji dla instytucji pomocy społecznej i zajmujących się problemem przemocy w rodzinie

Zapytanie o cenę w ramach rozeznania rynku - Usługa Doradztwa Zawodowego

Zapytanie o cenę w ramach rozeznania rynku z dnia 09.05.2019 :

Usługa Doradztwa Zawodowego

do projektu „SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ” RPOP.08.01.00-16-0025/17

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.1 – Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020)

9 maja 2019
Czytaj więcej o: Zapytanie o cenę w ramach rozeznania rynku - Usługa Doradztwa Zawodowego