Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

ZADANIA PFRON REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD POWIATOWY

  1. LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 96, poz. 861 z późn. zm.)

Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienie występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym;

Bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania, odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie;

Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

 

 

 

16 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: ZADANIA PFRON REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD POWIATOWY

PROTOKÓŁ 26.02.2018 - KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

PROTOKÓŁ Z DNIA 26.02.2018r.

 Z posiedzenia Komisji Konkursowej na wolne stanowisko urzędnicze – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu.

 Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora PCPR w Brzegu w składzie:

  • Anna Kotara – Przewodniczący komisji
  • Monika Krawczyk – Sekretarz komisji
  • AgnieszkaTuzinkiewicz- Członek komisji

 W wyniku przeprowadzonego postępowania w II etapie konkursu w dniu 26.02.2018r. kandydatka Pani Katarzyna Popek otrzymała łącznie 16 punktów, wykazała się odpowiednim zakresem wiedzy niezbędnym do podjęcia pracy na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

 

 

Anna Kotara

Przewodniczący komisji

26 lutego 2018
Czytaj więcej o: PROTOKÓŁ 26.02.2018 - KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

PROTOKÓŁ - KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

PROTOKÓŁ Z DNIA 20.02.2018r.

Z posiedzenia Komisji Konkursowej na wolne stanowisko urzędnicze – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu.

Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora PCPR w Brzegu w składzie:

  • Anna Kotara – Przewodniczący komisji
  • Monika Krawczyk – Sekretarz komisji
  • Agnieszka Tuzinkiewicz - członek komisji

na posiedzeniu w dniu 20.02.2018r. stwierdziła, że na ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej wpłynęła jedna  oferta:

  • oferta Pani Katarzyny Popek

Po sprawdzeniu ofert pod względem formalnym komisja stwierdziła, że oferta są kompletna pod względem formalnym.

Komisja dopuściła do II etapu w/w osobę. II etap rozpocznie się 26.02.2018r. od godz. 10.00

 

Anna Kotara

Przewodniczący komisji

20 lutego 2018
Czytaj więcej o: PROTOKÓŁ - KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

 

Ogłoszenie o naborze na  stanowisko pracy, które nie należy do kategorii stanowisk urzędniczych w tym kierowniczych urzędniczych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu  ogłasza nabór na  stanowisko pracy: koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

5 lutego 2018
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ