Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Uchwała Nr XXXIX/307/18 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r

11 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXXIX/307/18 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r

ZARZADZENIE NR 4/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 10.04.2018 r.

ZARZADZENIE NR 4/2018

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

z dnia 10.04.2018 r.

 

w sprawie ustalenia zasad dofinansowania niektórych obszarów zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Na podstawie § 8 pkt. 8 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zarządzam co następuje:

 

 • 1

 

 1. Ustala się podział środków na dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych w następujący sposób:
 2. dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych ustalane będzie według

      kolejności wpływu wniosków złożonych w 2018 r.

 1. Obniża się wysokość dofinansowania do uczestnictwa osób

      niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych o 20%

      wysokości dofinansowania.

 1. Zabezpiecza się dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych dla 25 osób

    niepełnosprawnych uczestników projektu ,, KIS w BSSM Brzeg –  

    kontynuacja” realizowanego w ramach RPO WO.

16 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: ZARZADZENIE NR 4/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 10.04.2018 r.

ZADANIA PFRON REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD POWIATOWY

 1. LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 96, poz. 861 z późn. zm.)

Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienie występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym;

Bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania, odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie;

Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

 

 

 

16 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: ZADANIA PFRON REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD POWIATOWY

PROTOKÓŁ 26.02.2018 - KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

PROTOKÓŁ Z DNIA 26.02.2018r.

 Z posiedzenia Komisji Konkursowej na wolne stanowisko urzędnicze – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu.

 Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora PCPR w Brzegu w składzie:

 • Anna Kotara – Przewodniczący komisji
 • Monika Krawczyk – Sekretarz komisji
 • AgnieszkaTuzinkiewicz- Członek komisji

 W wyniku przeprowadzonego postępowania w II etapie konkursu w dniu 26.02.2018r. kandydatka Pani Katarzyna Popek otrzymała łącznie 16 punktów, wykazała się odpowiednim zakresem wiedzy niezbędnym do podjęcia pracy na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

 

 

Anna Kotara

Przewodniczący komisji

26 lutego 2018
Czytaj więcej o: PROTOKÓŁ 26.02.2018 - KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ