PROGRAM PFRON ,, AKTYWNY SAMORZĄD” DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 lipca 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje kolejną edycję Programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą ,, Aktywny Samorząd”. Program ten adresowany jest wyłącznie dla osób posiadających ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Realizacja Programu odbywa się w dwóch modułach:

- moduł I obejmuje likwidację barier utrudniających aktywizacje społeczną i

  zawodową osób niepełnosprawnych

- moduł II obejmuje pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie

  wyższym przez osoby niepełnosprawne.

 

W ramach modułu I w obszarze A osoby niepełnosprawne, które spełniają szczegółowe kryteria określone w ramach programu mogą otrzymać dofinansowanie do likwidacji bariery samochodowej poprzez pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu oraz pomoc w uzyskaniu prawa jazdy.

W obszarze B, który dotyczy likwidacji barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informatycznym można otrzymać pomoc w:

-  zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

- dofinansowaniu szkoleń w zakresie obsługi nabytego sprzętu elektronicznego  

  i oprogramowania

- pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu

  elektronicznego

W obszarze C dotyczącym likwidacji barier w poruszaniu się można otrzymać pomoc w:

- utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka

  inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

- w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania

   techniczne

- w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której

   zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

- w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub

   oprzyrządowania elektrycznego wózka ręcznego

W obszarze D można otrzymać pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez:

- zapewnienie opieki dla osoby zależnej 

W module I przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym, jednak nie później niż do 31 sierpnia 2019 r. 

 

W ramach modułu II można ubiegać się o pomoc na:

- dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym dla osób posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub które mają otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.   

W przypadku modułu II obowiązują dwa terminy składania wniosków dotyczących roku akademickiego:

- do dnia 30 marca 2019 dla wniosków dotyczących roku akademickiego

  2018/2019

- do dnia 10 października 2019 dla wniosków dotyczących roku akademickiego

  2019/2020

Szczegółowych informacji dotyczących kwalifikowania się do poszczególnych form wsparcia oraz wysokości dofinansowań dla poszczególnych obszarów udzielą Państwu pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu realizujący Program Aktywny Samorząd.    

Kontakt:

49 – 300 Brzeg, ul. Wyszyńskiego 23, telefon: 77 – 416-95-05

mail: pcprbrzeg@wp.pl

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PCPR Brzeg
Data utworzenia:2019-07-17
Data publikacji:2019-07-17
Osoba sporządzająca dokument:PCPR Brzeg
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1525