Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu

Informacje

Aktualności

Rada ds osób niepełnosprawnych

Tryb załatwiania sprawa

Podstawy prawne

 Nabór na wolne stanowiska urzędnicze

Zamówienia publiczne

Informacja RODO

Analizy, raporty, sprawozdania

Ważne adresy 

Struktura Organizacyjna PCPR

Dyrektor

Bożena Łucyszyn e-mail: dyrektor@pcprbrzeg.pl

Zastępca Dyrektora PCPR

Dorota Puszczewicz e-mail: d.puszczewicz@pcprbrzeg.pl

Sekretariat PCPR

Referent ds sekretariatu - Katarzyna Front e-mail: sekretariat@pcprbrzeg.pl

Księgowość PCPR 

Główny księgowy : Jadwiga Marcinów e-mail: j.marcinow@pcprbrzeg.pl
Starszy Księgowy
: Monika Kamińska e-mail: m.kaminska@pcprbrzeg.pl

Pomoc Społeczna

Starszy Inspektor ds. DPS i Pieczy Zastępczej: Marta Wójcik e-mail: m.wojcik@pcprbrzeg.pl
Inspektor ds obsługi finansowej pieczy zastępczej: Diana Greniuch-Sucharska e-mail: d.greniuch-sucharska@pcprbrzeg.pl
Pracownik ds. obsługi administracyjnej pieczy zastępczej:  Magdalena Dobrowolska e-mail: m.dobrowolska@pcprbrzeg.pl
Pracownik socjalny:
Martyna Lechowicz e-mail:m.lechowicz@pcprbrzeg.pl
Monika Krawczyk e-mail: m.krawczyk@pcprbbrzeg.pl
Dorota Kawa e-mail: d.kawa@pcprbrzeg.pl 
Agnieszka  Milczanowska e-mail:a.milczanowska@pcprbrzeg.pl
Koordynatorzy Rodzinnej Pieczy Zastępczej: 
Katarzyna Popek e-mail: k.popek@pcprbrzeg.pl
Maria Stocka e-mail: m.stocka@pcprbrzeg.pl
Izabela Wójcik e-mail: i.wojcik@pcprbrzeg.pl

PFRON 

Starszy Inspektor ds. PFRON Anita Strusińska-Piszczek e-mail: a.strusinska-piszczek@pcprbrzeg.pl
Starszy Inspektor ds. PFRON Anna Rysiewicz-Gil e-mail: a.rysiewicz-gil@.pcprbrzeg.pl
Doradca ds. osób niepełnosprawnych Ewa Sukiennik e-mail: e.sukiennik@pcprbrzeg.pl

Zakres działania